Brygg- och båtplatser

Föreningen tillhandahåller och administrerar ca. 50 brygg- och båtplatser i Rönningesjön.

Regler för brygg/uppläggningsplatser på föreningens områden


Allmänt

  • Förbud gäller för motorbåtstrafik samt användande av giftig bottenfärg
  • Båtägare är ansvarig för skador som kan uppstå
  • Föreningen frikallas från alla ersättningsanspråk


Varning! Bojstenarna vid Källparksbryggan har upprättstående järnstång vid ca 2 m djup för att fästa i botten. Dyk ej bakom förtöjda båtar!


Hyra bryggplats/uppläggningsplats
Ansökan, uppsägning eller anmälan om byte gör du genom att skicka in formulär Bryggplatsansökan.  
Vidare skall avtal upprättas avseende bryggplats. Avtal finns att skriva ut från hemsidan. Avtalet signeras och skickas, eller lämnas, till bryggansvarig i 2 ex varefter ett därefter returneras efter signering av bryggansvarig. Avgift ska betalas i förskott enligt beslut på årsmöte eller extra möte. När avgiften betalats erhålls båtmärke att sätta i båtens för. Om betalning inte görs trots påminnelse har föreningen rätt att omedelbart häva hyrd bryggplats/uppläggningsplats.

Uppsägning av bryggplats/uppläggningsplats ska ske skriftligen.

Eventuellt byte av plats mellan bryggplatshyrarna måste direkt meddelas till kassören. Skicka informationen till 
E-post: info@gribbylund.se 
Bryggplats kan inte hyras ut i andra hand.


Sjö/torrsättning
Tilldelad förtöjningsplats får endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad väl synligt utanpå båtens för under tiden 15 april ? 31 oktober.

Uppläggningsplats för endast utnyttjas för båt med giltigt märke, placerad utanpå båtens för till sjösättningen året efter.
Vid val av uppläggningsplats ska båten placeras så att den ej hindrar andra vid sjö/torrsättning.  
Båt som ej förtöjts vid anvisad plats kommer styrelsen efter beslut att uppmana ägaren att avlägsna båten genom att uppmaningen anslås på eller vid båten. Om båten ej avlägsnats inom två månader från anslagsdatumet kommer båten att anmälas som upphittad till polisen.


Arbetsplikt
Båtägare medverkar till god ordning vid förtöjningsplatsen.
Samtliga medlemmar som har bryggplats har arbetsplikt för underhåll av brygg/uppläggningsplats i den omfattning som styrelsen bestämmer.


Avgift
1 - Stora Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
2 - Lilla Ungdomsbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats
3 - Lithanderbryggan, avgift 350 kr, uppläggningsplats vid Ungdomsbryggorna
4 - Källparksbryggan, avgift 350kr, uppläggningsplats 


Föreningens plusgiro för inbetalning av avgifter är 152280-4.  


För de som ej är medlemmar tillkommer en tilläggsavgift motsvarande aktuell medlemsavgift - ett av många goda skäl till att bli medlem !


Ovanstående regler gäller tillsvidare. 


Samordnare för båt och bryggverksamheten är.
Helhetsansvar: Håkan Blonde
Ungdomsbryggorna: Sven Åkergren
Lithanderbryggan: Anders Lundell
Källparksbryggan: Mats Lindwall


Ansökan, uppsägning eller anmälan om byte gör du genom att skicka in formulär Bryggplatsansökan

Har du synpunkter, kommentarer eller vill bara komma i kontakt?

För olika typer av ärenden till föreningen kan du använda "Kontaktformuläret

För medlemskap i föreningen kan du använda formuläret "Ansökan om medlemskap" - du är hjärtligt välkommen med denna ansökan!

Du hittar formulären i menyraden - någon av föreningens representanter kommer att höra av sig till dig så snart som möjligt